Úprava registračného formulára

IČO, DPH, mena, ...

Lokalizácia  => Krajiny  => Upraviť

Odstránenie dátumu narodenia:

{* 
                    <div class="form-group date-select">
                        <label>{l s='Date of Birth'}</label>
                        <div class="row">
                            <div class="col-xs-4">
                                <select id="days" name="days" class="form-control">
                                    <option value="">-</option>
                                    {foreach from=$days item=day}
                                        <option value="{$day}" {if ($sl_day == $day)} selected="selected"{/if}>{$day}  </option>
                                    {/foreach}
                                </select>
                            </div>
                            <div class="col-xs-4">
                                <select id="months" name="months" class="form-control">
                                    <option value="">-</option>
                                    {foreach from=$months key=k item=month}
                                        <option value="{$k}" {if ($sl_month == $k)} selected="selected"{/if}>{l s=$month} </option>
                                    {/foreach}
                                </select>
                            </div>
                            <div class="col-xs-4">
                                <select id="years" name="years" class="form-control">
                                    <option value="">-</option>
                                    {foreach from=$years item=year}
                                        <option value="{$year}" {if ($sl_year == $year)} selected="selected"{/if}>{$year}  </option>
                                    {/foreach}
                                </select>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
 *}